Privacy Policy

  • 04.05.2019

Privacy Policy




Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується та розкривається /tirestore.com.ua/ (далі - Сайт).




Цим ви також даєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету та інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України "Про захист персональних даних".




Відвідуючи Сайт ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, ви дозволяєте Компанії збирати, використовувати та розкривати інформацію про вас відповідно до цілей, вказаних нижче.




Цим ви підтверджуєте, ви достатня правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах тут викладені. У разі, якщо ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана вашими батьками або опікунами, які мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.




Ми можемо змінювати цю Політику конфіденційності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, ми повідомимо вас, оновивши дату у верхній частині політики. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності, коли ви отримуєте доступ до Сайту, щоб отримати інформацію про наші інформаційні методи та способи, якими Ви можете допомогти захистити вашу конфіденційність.




 




Персональні дані. терміни


Власник персональних даних - фізична чи юридична особа, що визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;




Згода суб'єкта персональних даних - будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;




Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;




Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована;




Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані;




Суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.




 




        




Права суб'єктів персональних даних


Особисті немайнові права на персональні дані, якими кожна фізична особа є невід'ємними і непорушними.




Суб'єкт персональних даних має право:




1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;




2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;




3) на доступ до своїх персональних даних;




4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;




5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;




6) пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;




7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;




8) звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;




9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;




10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;




11) відкликати згоду на обробку персональних даних;




12) знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;




13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.